kennisontwikkeling_1900x950

Kennisontwikkeling

Kennis met toekomst

Verschillende kennisinstellingen verzamelen al jaren informatie over hoe de bodem van het landelijke en stedelijke gebied van Nederland zich ontwikkelt. We weten daarom veel over onze bodem en de oorzaken van bodemdaling. Wat niet duidelijk is, is welke oplossingen op termijn het beste werken om met bodemdaling om te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan technische oplossingen. En aan de manieren waarop kosten veroorzaakt door bodemdaling moeten worden verdeeld. Of de wijze waarop verschillende overheden het best kunnen samenwerken. We willen de beste oplossingen en werkwijzen vinden en de opgedane kennis en ervaring delen met de rest van Nederland.

In de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart doen projecten mee die zich richten op kennisontwikkeling voor handelingsperspectief in het Groene Hart en daarbuiten. Het Groene Hart wil zich ontwikkelen tot een belangrijk kennisgebied over bodemdaling. Het doel is inwoners, ondernemers en overheden kennis te bieden over oorzaken en gevolgen van bodemdaling en hen te informeren over wat zij zelf kunnen doen. Denk hierbij aan voorlichting geven via bijvoorbeeld een publiekscentrum of een mobiel informatiepunt. Hieronder staan de deelnemende projecten.