kennisontwikkeling_1900x950

Kennisontwikkeling

Kennis met toekomst

Verschillende kennisinstellingen verzamelen al jaren informatie over hoe de bodem van het landelijke en stedelijke gebied van Nederland zich ontwikkelt. We weten daarom veel over onze bodem en de oorzaken van bodemdaling. Wat niet duidelijk is, is welke oplossingen op termijn het beste werken om met bodemdaling om te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan technische oplossingen. En aan de manieren waarop kosten veroorzaakt door bodemdaling moeten worden verdeeld. Of de wijze waarop verschillende overheden het best kunnen samenwerken. We willen de beste oplossingen en werkwijzen vinden en de opgedane kennis en ervaring delen met de rest van Nederland.

In de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart doen projecten mee die zich richten op kennisontwikkeling voor handelingsperspectief in het Groene Hart en daarbuiten. Het Groene Hart wil zich ontwikkelen tot een belangrijk kennisgebied over bodemdaling. Het doel is inwoners, ondernemers en overheden kennis te bieden over oorzaken en gevolgen van bodemdaling en hen te informeren over wat zij zelf kunnen doen. Denk hierbij aan voorlichting geven via bijvoorbeeld een publiekscentrum of een mobiel informatiepunt. Hieronder staan de deelnemende projecten.

Projecten over kennisontwikkeling

nieuwsbrief-rdbgh_nieuwsbriefartikel-kenniscentrum_kennisontwikkeling-kenniscentrum-bodemdaling-en-funderingen
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen van start

Medio 2022 is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) van start gegaan. Het …
Lees meer
foto-hoge-grondwaterstand
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Grondwater weten, meten en sturen

Het project ‘Grondwater weten, meten en sturen’ is er op gericht om meer basiskennis te verkrijgen …
Lees meer
foto-meetnetwerk-zegveld
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB)

Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote …
Lees meer
19-deelexpedities
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Deelexpedities Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) zet zich continue in voor het ontwikkelen, …
Lees meer
project-44
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Bodemdaling in Kaart en Kijken in de bodem

Bodemdalingen en -bewegingen exact volgen en de oorzaken ervan kunnen achterhalen is belangrijk. …
Lees meer
19-nationaal-kenniscentrum-bodemdaling_vierkant
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Kenniscentrum bodemdaling en funderingen

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van bodemdaling: o.a. funderingsproblemen, …
Lees meer
project-42
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Voorspelling bodemdaling en ondergrond model Groene Hart

In veenweidegebied nemen overheden en beleidsmakers hun besluiten graag met betrouwbare …
Lees meer
20220730_140627
Projectsoort: Kennisontwikkeling

Mobiel informatiecentrum Bodemdaling

Bodemdaling is voor de meeste Nederlanders nog geen hot thema. Terwijl de gevolgen ervan steeds …
Lees meer