Samen bodemdaling  de baas!

Samen bodemdaling de baas!

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact, vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en door de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor onder meer het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen.

naamloze-afbeelding

Gezamenlijke aanpak Regio Deal bodemdaling Groene Hart

De aanpak van bodemdaling vraagt om samenwerking. Dat is de reden dat 8 regionale overheidsorganisaties gezamenlijk een aanvraag indienden bij het Rijk voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De kaart toont in welk gebied de projecten en pilots liggen. Alle kennis die wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast. Zo worden we samen bodemdaling de baas!

Bekijk onze aanpak

kaart_nieuw-1-vierkant

Initiatiefnemers

Alle partners