bodemdaling_woerden_header-6

Aanpak

wat gaan we doen?

Voor de Regio Deal bodemdaling Groene Hart stelt het rijk € 10 miljoen beschikbaar. De regio verdubbelt deze bijdrage met minimaal hetzelfde bedrag, waardoor er meer dan € 20 miljoen beschikbaar is.

Met dit geld worden in de periode van 2019 t/m 2023 maar liefst 24 projecten gesteund die zich richten op:

  1. Het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis over bodemdaling voor inwoners, ondernemers en overheden in het Groene Hart en daarbuiten, onder andere door te experimenteren in pilots en proeftuinen.
  2. Toepassing van innovatieve en creatieve ideeën, technieken en oplossingen om toekomstbestendig te bouwen en te wonen in veengebied.
  3. Het opdoen van ervaring met vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven op veengebieden door duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen uit te proberen.
  4. Bodemdaling-remmende maatregelen zoals waterberging, de ontwikkeling van natuur of de ontwikkeling van 'energielandschappen' die een bijdrage leveren aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie.
kaart_nieuw-1-vierkant