Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Deelexpedities Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerNationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) ontwikkelt en analyseert nieuwe kennis over bodemdaling. Na een uitgebreide inventarisatie van verschillende lokale en regionale kennisprojecten heeft het NKB de meest belangrijke onderwerpen voor bodemdaling benoemd. Daarvoor is het innovatieve concept van de ‘deelexpedities’ ontwikkeld.

Dat zijn zelfstandige netwerken met een mix van stakeholders waaronder aannemers, boeren, onderzoekers, kennisinstellingen, adviesbureaus, producenten van materialen, bestuurders, bewoners, ambtenaren van alle overheden en koepelorganisaties. Zij delen en ontwikkelen de kennis van bodemdaling en passen deze waar mogelijk in de praktijk toe. De projecten van de deelexpedities bewegen zich over de grenzen van stad en platteland. Ze zijn niet afhankelijk van de ondersteuning van het NKB.

Partners

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Deltares, SWECO, VIC/NKB, STOWA

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Robert van Cleef

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling