bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Deelexpedities Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerNationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) zet zich continue in voor het ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis rondom bodemdaling. In deelexpedities werkt het NKB aan het uitdiepen van uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot bodemdaling en aan het opbouwen en verbinden van netwerken. Deelexpedities zijn zelfstandige netwerken met een mix van organisaties waaronder aannemers, boeren, onderzoekers, kennisinstellingen, adviesbureaus, producenten van materialen, bestuurders, bewoners, ambtenaren van alle overheden en koepelorganisaties. Zij delen en ontwikkelen de kennis van bodemdaling en passen deze waar mogelijk in de praktijk toe.

19-deelexpedities

Onder andere met budget uit de Regio Deal worden in 2021 vier nieuwe stedelijke deelexpedities gestart:

  • Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw;
  • Handreiking adaptief Monitoringplan;
  • Deelexpeditie Standaard voor aanleg DIT-riolen.
  • Doorgroeibare verhardingen

Eerder zijn bijdragen uit de Regio Deal ingezet voor het organiseren van deelexpedities binnen het NKB. Dankzij de bijdragen vanuit de Regio Deal kan het NKB zich blijven inzetten voor het ontwikkelen van kennis en het laten doorwerken van kennis in het bodemdalingsnetwerk. Meer informatie over de deelexpedities van het NKB vindt u hier.

Partners

Het NKB wordt gefinancierd door het Platform Slappe Bodem, Rijkswaterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincies Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Utrecht en Noord-Holland en de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Het Veenweiden Innovatiecentrum en de kennisinstelling Deltares (namens Deltares, TNO, WUR, Universiteit Utrecht en TU Delft) dragen daarnaast bij als partners aan het NKB.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Robert van Cleef

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling