bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Kennis om op verder te bouwen

Datum15 april 2021

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zet zich continue in voor het ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis rondom bodemdaling. In de deelexpedities worden uiteenlopende onderwerpen rond bodemdaling uitgediept en worden netwerken opgebouwd.

onderwaterdrainage_750
Foto: NKB

Deelexpedities zijn zelfstandige netwerken met een mix van organisaties waaronder aannemers, boeren, onderzoekers, kennisinstellingen, adviesbureaus, producenten van materialen, bestuurders, bewoners, ambtenaren van alle overheden en koepelorganisaties. Zij delen en ontwikkelen de kennis van bodemdaling en passen deze waar mogelijk in de praktijk toe.

Een aantal deelexpedities wordt onder andere met budget uit de Regio Deal gerealiseerd. Ieder van de deelexpedities levert een netwerk op van bij het onderwerp betrokken organisaties en personen en een factsheet of ‘deltafact’ over het betreffende onderwerp.
De volgende deelexpedities en kennismakelaarschappen waren in 2020 operationeel:

  • Innovatieve ophoogtechnieken
  • Onderwater drainage
  • Natte teelten
  • Nieuwbouw
  • Actief grondwater peilbeheer
  • Geodata
  • Broeikasgassen

Voor de deelexpedities over ‘Nieuwbouw op slappe bodem’, ‘Actief grondwaterpeilbeheer’ en over ‘Geodata’ zijn interessante facsheets met mooie resultaten opgeleverd. De deelexpeditie ‘Nieuwbouw’ komt met een aangescherpte eis voor nieuwbouw op slappe bodem en de deelexpeditie ‘Actief grondwaterpeilbeheer’ geeft inzicht in de afwegingen voor drainage, infiltratie en transport riolering (DIT riolen).

Meer gedetailleerde beschrijvingen van de deelexpedities en hun resultaten zijn te vinden op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Voor 2021 staan al verschillende nieuwe deelexpedities in de steigers, ook met steun vanuit de Regio Deal bodemdaling. Coaching IBOR Bodemdalingproof bij bestaande bouw en nieuwbouw; Handreiking adaptief Monitoringplan en Deelexpeditie Standaard voor aanleg DIT-riolen.

Nieuwsoverzicht