bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Kenniscentrum bodemdaling en funderingen

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerGemeente Gouda

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van bodemdaling: o.a. funderingsproblemen, wateroverlast of juist droogte. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zorgt voor voorlichting, innovatie en kennisontwikkeling.

In oprichting
Kennisontwikkeling, innovatie en voorlichting zijn cruciaal om bodemdaling en funderingsproblemen het hoofd te bieden. De partners van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn er van overtuigd dat we in Nederland naar een hogere versnelling moeten schakelen om stijgende kosten en overlast het hoofd te bieden! Daarom richten we het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen op.

Doel is om grotere groepen eigenaren, beleidsmakers, studenten en ondernemers te bereiken; online, met doelgroepgerichte programmering en met een fysiek centrum in Gouda. Meer informatie vindt u in het document ‘een uitnodiging tot samenwerking’. Wilt u op de hoogte blijven van het vervolg of heeft u vragen? Mail projectleider Alfred Busser (zie onder). De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om contact op te nemen.

Partners

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, KCAF, Deltares, Gemeente Gouda, Platform Slappe Bodem, Coalitie Stevige Steden, TNO, Wageningen Environmental Research, Universiteit Utrecht, TU-Delft, Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

Meer weten over dit project? Neem contact op met projectleider Alfred Busser

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling