Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Mobiel informatiecentrum Bodemdaling

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerGemeente Woerden

Bodemdaling is voor de meeste Nederlanders nog geen hot thema. Terwijl de gevolgen ervan steeds tastbaarder worden, zoals wateroverlast, funderingsproblemen, hogere kosten voor beheer en onderhoud van de buitenruimte en veranderende veenweidegebieden. Dat vraagt in de komende jaren ingrijpende maatregelen van gemeenten, waterschappen en provincies.

Dit project wil bewoners en bedrijven sterker bewust maken van de gevolgen van bodemdaling. Met als inzet een Mobiel Informatiecentrum (MIC), dat in de komende twee jaar ‘naar de mensen toekomt’, op marktplaatsen en stations. Het MIC is aanvullend op het Nationaal kennis & belevingscentrum dat in Gouda wordt gerealiseerd.

Partner

Gemeente Alphen aan den Rijn

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Arend van Woerden

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling