bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Mobiel informatiecentrum Bodemdaling

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerGemeente Woerden

Bodemdaling is voor de meeste Nederlanders nog geen hot thema. Terwijl de gevolgen ervan steeds tastbaarder worden, zoals wateroverlast, funderingsproblemen, hogere kosten voor beheer en onderhoud van de buitenruimte en veranderende veenweidengebieden. Dat vraagt in de komende jaren ingrijpende maatregelen van gemeenten, waterschappen en provincies.

img_20210907_165140

De expositie ‘Bodemdaling in het Groene Hart (voorheen Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling) is een reizende expositie over bodemdaling en is bedoeld om inwoners, ondernemers, agrariërs, overheden en iedereen die geïnteresseerd is op een laagdrempelige manier te informeren over het thema.

De expositie staat op verschillende locaties in het Groene Hart en is aanvullend op het Nationaal Kennis & Belevingscentrum dat in Gouda wordt gerealiseerd.

Partners

Het Natte Teelten Huisje is tot stand gekomen door Provincie Zuid-Holland; Org-id; Veenweiden Innovatie Centrum (VIC); Liberte Tinyhouses; Woonpioniers; Studio Tjeerd Veenhoven en Stichting Wetland Products.

Het Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling is tot stand gekomen door de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart; gemeente Woerden; gemeente Alphen aan den Rijn; Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Martine van Dijk.

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling