bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van Natte Teelten Huisje tot Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling

Datum28 april 2020

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is een Natte Teelten Huisje gebouwd. Dit wordt ingezet als Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling als onderdeel van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Met dit huisje van lisdodde en zwarte els is verkend en zichtbaar gemaakt dat er iets gemaakt kan worden van gewassen die op nat veen (door hoger waterpeil) geteeld worden. Dit betekent dat er een potentiele markt en potentieel alternatief verdienmodel voor boeren op veen(weide) is dat de moeite waard is om verder te verkennen.

tiny-cabin-frontaal

Lisdodde en zwarte els zijn voorbeelden van gewassen die verbouwd kunnen worden op natte grond. Deze natte teelten leveren materialen die groeien op onze eigen veenbodem. Het zijn mooie materialen waarvoor geen tropisch regenwoud gekapt hoeft te worden. Het vervangt cement of beton, materialen die niet erg duurzaam zijn. En wellicht dat (sommige) boeren in Het Groene Hart hiermee geld kunnen verdienen. In andere projecten van de Regio Deal wordt onderzocht of dit soort gewassen landbouwkundig te telen en oogsten zijn.

Andere voordelen van het huisje van lisdodde en zwarte els zijn dat lisdodde en zwarte els CO2 opslaan (daardoor is er nog minder uitstoot). Bovendien kunnen de materialen waarvan het tiny house gemaakt is opnieuw gebruikt worden.

Het hout aan de buitenkant van het huisje en de vloer zijn van zwarte els gemaakt. De binnenkant en het materiaal om het huisje warm te houden (isolatie) is gemaakt van lisdodde. Lisdodde en zwarte els zijn teelten die goed kunnen groeien op natte veenbodem. Met het bouwen van dit huisje zien we dat er met natuurlijke materialen uit onze grond (natte veenbodem) in de toekomst huizen gebouwd kunnen worden (biobased bouwen). Wanneer deze huizen vervolgens oud zijn en vervangen worden, kan het natuurlijke materiaal weer worden hergebruikt tot nieuw bouwmateriaal (circulair bouwen).

Het huisje is als proef gebouwd en nog niet helemaal van lisdodde. Dit lukte nog niet met de techniek die we nu kennen. Het is zo gebouwd dat de verschillende onderdelen later alsnog vervangen kunnen worden door nieuwe bouwmaterialen van natte teelten. In het ‘materialenpaspoort’ staan de gebruikte materialen. En hoe je deze opnieuw kunt gebruiken.

Het huisje van lisdodde en zwarte els zal worden ingezet als mobiel informatiecentrum bodemdaling. Het huisje vertelt zelf al een deel van verhaal en wordt nog verder ingericht. De inrichting van het huisje komt volledig in het teken te staan van bodemdaling zoals we die in het Groene Hart kennen, maar ook elders in Nederland. In en op het informatiecentrum vind je informatie over bodemdaling. Hoe werkt het? Wat kunnen we er aan doen? Waar zijn we al mee bezig? Het huisje heeft als standplaats het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld en komt later dit jaar op verschillende plekken in de regio te staan als Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling.

Partners

Het Natte Teelten Huisje is tot stand gekomen door Provincie Zuid-Holland; Org-id; Veenweiden Innovatie Centrum (VIC); Liberte Tinyhouses; Woonpioniers; Studio Tjeerd Veenhoven en Stichting Wetland Products.
Het Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling is tot stand gekomen door de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart; gemeente Woerden; gemeente Alphen aan den Rijn; Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland.

Nieuwsoverzicht