bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Voorspelling bodemdaling en ondergrondmodel Groene Hart

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerDeltares (namens BIG5)

In veenweidegebied nemen overheden en beleidsmakers hun besluiten graag met betrouwbare voorspellingen van bodemdaling. Denk aan zettingen bij bouwprojecten, maar ook aan voorspellingen van maaiveldhoogtes over de komende decennia. Deze data is vaak niet beschikbaar.

project-42

Dit project wil betere voorspellingen van bodemdaling aanreiken. Voor de regio van het Groene Hart wordt op twee fronten gewerkt aan een verbeteringsslag. Met meer inzicht in de verdeling van slappe bodemlagen in de ondergrond (geologisch model). En via verbetering van de parametrisatie en eventueel de procesbeschrijving van de rekenmodellen.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Saskia Hommes

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling