bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Voortgang verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaren bij funderingsproblemen

Datum14 december 2020

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft het eerste project van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart afgerond. Het project genaamd ‘verbetering handelingsperspectief particuliere eigenaren bij funderingsproblemen’ levert onder meer een stappenplan op voor eigenaren die te maken krijgen met funderingsproblemen.

funderingsherstel_2op3

Met de bewoners van de Tuinstraat in Hazerswoude en een onderzoeksbureau is funderingsonderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat funderingsherstel noodzakelijk is, bij voorkeur voor het hele blok van 11 woningen tegelijkertijd. Bewoners schreven vervolgens een brief aan het college van B en W van Alphen aan den Rijn met de vraag of zij voor de noodzakelijke ondersteuning bij deze opgave konden zorgen.

Om huiseigenaren elders een handelingsperspectief te geven, heeft KCAF de volgende modellen ontwikkelt:
• Stappenplan voor huiseigenaren van signalering tot en met de aanpak van funderingsproblematiek.
• Model aanvraag offertes funderingsonderzoek.
• Model aanvraag offertes funderingsherstel.

Een tweede deelproject is het funderingsloket Gouda. Dit loket biedt eigenaren eerste hulp bij mogelijke funderingsproblemen. Eigenaren vinden de voorlichting goed en zijn tevreden. Men is wel teleurgesteld over het ontbreken van meer ondersteuning door de gemeente. Het lokale funderingsloket is een goede aanzet voor een handelingsperspectief dat een vervolg verdient.

Uit Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) meldde zich een pandeigenaar bij KCAF na het indienen van ons projectplan voor de Regio Deal bodemdaling. KCAF ondersteunde deze eigenaar bij het funderingsonderzoek en vervolgens het uitvoeren van het funderingsherstel. Dit deelproject geeft een goed voorbeeld wat betreft technische uitvoering van het funderingsherstel.

In 2018 startte KCAF ook met de ontwikkeling van de innovatieve tool FunderMaps die de funderingsrisico’s veel beter in kaart brengt dan tot nu toe het geval is. Deze omvangrijke data base werkt door allerlei gegevens slim te combineren. Met de lokale toepassing van FunderMaps werken elders al een 15-tal lokale partijen. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, leren dat deze tool ook voor huiseigenaren in het Groene Hart onmisbaar is als het gaat om bewustwording en het bieden van handelingsperspectief. De lokale toepassing van FunderMaps kan in combinatie met het starten van een regionaal funderingsloket naar Gouds voorbeeld een goede follow up zijn in het Groene Hart.

Nieuwsoverzicht