Project

Projectenoverzicht Stad

Verbetering funderingsproblematiek particuliere eigenaren

ProjectsoortStad
IndienerHet Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

De huidige en verwachte bodemdaling in de Nederlandse veengebieden kan fundering van zowel stedelijk als landelijk gelegen woningen fors aantasten. De toenemende droogte versnelt dit proces. Huiseigenaren zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust. De schade kan enorm zijn, zowel technisch, financieel als emotioneel.

Doel van dit project is om deze huiseigenaren bewust te maken van de situatie en te komen tot innovatieve oplossingen op het gebied van funderingsonderzoek, processtappen en communicatie. De pilot omvat drie projecten: Aanpak Tuinstraat Hazerswoude-Dorp, Voorlichting en communicatie funderingsproblematiek 19e-eeuwse gordel Gouda en Voorlichting en communicatie funderingsproblematiek werkgebied Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Partners

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Gezamenlijke eigenaren Tuinstraat

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Dick de Jong

Projectenoverzicht Stad