bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Stad

Groene Hart werkt samen aan inzicht funderingsrisico’s en biedt handelingsperspectief

ProjectsoortStad
IndienerHet Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

De huidige en verwachte bodemdaling in de Nederlandse veengebieden kan fundering van zowel stedelijk als landelijk gelegen woningen fors aantasten. De toenemende droogte versnelt dit proces. Huiseigenaren zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust. De schade kan enorm zijn, zowel technisch, financieel als emotioneel.

2a-handelingsperspectief-particuliere-eigenaren

Sinds 1 oktober 2021 is het verplicht om de staat van funderingen op te nemen in nieuwe taxatierapporten van woningen. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) gebruikt daarvoor data van FunderMaps, de asset management tool voor funderingen van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

De staat van funderingen hangt samen met het funderingstype, de lokale bodemgesteldheid en het grondwaterpeil ter plaatse. Het is vaak een complex vraagstuk als het gaat om aansprakelijkheid en handelingsperspectief voor zowel huiseigenaren, gemeenten als waterschappen.

Met budget uit de Regio Deal bodemdaling Groene Hart stelt KCAF haar netwerk, kennis en kunde ter beschikking door een lokaal abonnement op FunderMaps aan te bieden en door te ondersteunen bij de opzet van een Funderingsloket voor huiseigenaren. Na gebleken belangstelling van een gemeente worden lokale data verwerkt in de applicatie FunderMaps Lokaal. Met deze applicatie kunnen allerlei kaarten over de funderingsproblematiek worden gemaakt. Het stelt lokale partijen in staan beleid te ontwikkelen en voorlichting te bieden aan huiseigenaren.
In het Groene Hart kunnen deelnemende partijen aan de Regio Deal bodemdaling Groene Hart in 2022 gratis gebruik maken van deze twee toepassingen. Bewustzijn, kennisdeling, transparantie, hulp en advies aan eigenaren, preventie en de problemen meer integraal en op een betaalbare wijze aanpakken zijn kernbegrippen om tot oplossingen te komen.

Tools voor huiseigenaren ontwikkeld

In de eerste periode van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart heeft Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een stappenplan ontwikkeld dat huiseigenaren helpt bij het herkennen en aanpakken van funderingsproblemen. Het begint bij een vermoeden van problemen, met tussenstappen zoals archiefonderzoek, het inschakelen van een deskundige, funderingsonderzoek tot en met het uitvoeren van het herstel en advies over het eventueel aansluitend opknappen van de woning na oplevering van het herstel van de fundering.
Voorlopig is het stappenplan te vinden op de website van het KCAF

Om tot het stappenplan te komen heeft KCAF twee deelprojecten uitgevoerd. Het gaat om Hazerswoude-Dorp Tuinstraat en Funderingsloket Gouda. Deze lokale initiatieven hebben mede geleid tot een aantal belangrijke standaard tools.
Daarnaast zijn enkele model aanvragen voor offertes gemaakt, die hulp bieden bij de aanpak van funderingsonderzoek en -herstel.

Partners

Gemeenten, waterschappen, kennisinstituten, hypotheekverstrekkers, makelaars, taxateurs en belangenorganisaties.

Film verbetering funderingsproblematiek

2a-handelingsperspectief-particuliere-eigenaren

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Dick de Jong

Projectenoverzicht Stad