bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Lessen uit Gouda

Datum28 april 2020

In Gouda wordt gewerkt aan een aanpak voor overlast door bodemdaling in het historische centrum. Begin 2020 is die aanpak in ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en het bestuur van de stad. Centraal in de aanpak staat een niet voor de hand liggende aanpak: het verlagen van het waterpeil in een deel van de binnenstad. Op dit moment loopt de inspraak, in het najaar volgt de besluitvorming. Klik hier om Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad te lezen.

bodemopbouw-folder

Drie cruciale keuzes hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het totstandkoming van het stuk dat er nu ligt.

Gelijkwaardige samenwerking

De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben al vroeg in het proces geconstateerd dat een oplossing er alleen komt als beide organisaties bereid zijn om over de grenzen van de eigen verantwoordelijkheden heen te kijken. Daarom is er voor gekozen om in de planvormingsfase als gelijkwaardige partners samen te werken.

Hulp van ‘buiten’

Gemeente en Rijnland hebben ook al vroeg geconstateerd dat de problematiek van de Goudse binnenstad te complex is om op eigen kracht op te lossen. Dat heeft geleidt tot de oprichting in 2014 van de Coalitie Stevige Stad bestaande uit: Gemeente Gouda, het hoogheemraadschap van Rijnland, De provincie Zuid-Holland, het Platform Slappe Bodem, de TU-Delft, Rijkswaterstaat, Deltares en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dankzij de kennis van deze partijen is een hoogwaardig onderzoeksprogramma naar de bodemsamenstelling, de snelheid van de bodemdaling en het grond- en oppervlakte-watersysteem opgezet.

Individuele bewoners

Naast belangenorganisaties hebben ook individuele eigenaar-bewoners een volwaardige rol in het planvormingsproces gekregen. Dit is gelukt door het gesprek in eerste instantie te voeren over de overlast die nu wordt ondervonden en wat daar op korte termijn aan te doen is. Pas daarna is ook gesproken over oplossingen voor de lange termijn. Een dergelijk intensief traject was mogelijk door een focus op een relatief kleine groep van 130 adressen in het probleemgebied.

Toolbox

In het project Toolbox Bodemdaling Historische Steden, mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, worden deze en andere lessen uit de Goudse aanpak beschikbaar gemaakt voor toepassing in andere steden. Daarbij is aandacht voor: juridische aspecten (o.a. nadeel compensatie), Kosten (MKBA), Procesaanpak, Onderzoek en modellering, aanpak op privéterrein en de gevolgen van toenemende hoogteverschillen.

Nieuwsoverzicht