Project

Projectenoverzicht Stad

Toolbox bodemdaling Historische steden

ProjectsoortStad
IndienerGemeente Gouda

Bodemdaling in historische steden tasten funderingen aan en zorgt vaak voor urgente problemen op het gebied van wateroverlast en riolering.

Dit project wil de bewustwording van de situatie bij stadsbestuurders verhogen én tools aanreiken voor het duurzaam beheren van een historische stad op een dalende bodem. De toolbox zal straks geschikt zijn voor nationale toepassing en bevat de volgende onderdelen:
• MKBA-methodiek voor bodemdaling in historische steden: studie kengetallen en doorrekenen van alle varianten.
• Juridisch kader aanpak bodemdaling: studie waarbij nationaal deskundigen betrokken zijn.
• Staalkaart met beslisboom van governance arrangementen en bekostigingsmethodieken.
• Factsheet funderingen en constructies: studie gedrag funderingen en monumenten.
• Factsheet grond- en oppervlaktewatermodellering.
• Factsheet aanpak risicodialoog historische steden.
• Procesbeschrijving en factsheet betrekken private partijen: pilotstudie op pandniveau.

Partners

Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Gemeenten Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel en Woerden, Centric, Denktank Gouda, Deltares, Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Arianne Fijan

Projectenoverzicht Stad