bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Hulp bij bodemdaling in steden

Datum21 juni 2021

Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen voor bodemdaling in steden. Het project start dit voorjaar en is een initiatief van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland, in nauwe samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Het project wordt bekostigd door de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. De basis voor de Toolbox is zes jaar ervaring bij de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda.

logo-toolbox-groot-groen_750

De Toolbox

Het project Toolbox Bodemdaling in Steden kent zes thema’s: Rechten&Plichten, Kosten&Baten, Aanpak&Dialoog, Onderzoek&Modellering, Eigendom&Riolering, Bodemdaling&Erfgoed. De infographic bevat meer informatie over de inhoud van de thema’s. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies, maar ook adviseurs en onderzoekers kunnen tot de zomer van 2022 deel nemen aan bijeenkomsten, meedenken over onderzoek en gebruik maken van concrete tools. Geïnteresseerd in de Toolbox? Meld je aan voor één of meer van de zes thema’s. Mail naar toolbox@gouda.nl of bel Luuk Jacobs op 06 – 422 38 202.

Steeds duurder

Veel steden in Nederland hebben te maken met bodemdaling. Dat leidt tot uiteenlopende problemen voor de overheid, voor eigenaars, bewoners en ondernemers. Denk daarbij aan de funderingsschade en verzakkingen maar ook aan de noodzaak om tuinen en wegen steeds weer op te hogen. De gemoederen kunnen daarbij flink oplopen. Jaar na jaar wordt leven met bodemdaling duurder.

Lessen uit Gouda

De ervaring in de binnenstad van Gouda laat zien dat er veel komt kijken bij de zoektocht naar de beste oplossing: bodemonderzoek, modellering van waterstromen, juridisch onderzoek, funderingsonderzoek, zorgvuldige communicatie en nog meer. Met de Toolbox wordt wat geleerd is in Gouda toegankelijk en toepasbaar gemaakt en waar nodig met onderzoek aangevuld. Meer informatie over de aanpak in Gouda is te vinden op www.gouda.nl/stevigestad.

Nieuwsoverzicht