bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld

ProjectsoortLand
IndienerSTOWA

Het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in het veenweidegebied met 1 miljoen ton per jaar is een belangrijke klimaatdoelstelling. Droogvallende veengrond klinkt in en oxideert, met CO2 uitstoot als gevolg.

project-43

Door het grondwaterpeil te verhogen, vermindert de veenoxidatie en bodemdaling. Het vraagt om een mix van maatregelen, waarbij onderzoek aangeeft in welke mate elke maatregel bijdraagt aan de bodemdaling en CO2-emissie. Dit onderzoek gebeurt al decennialang op proefboerderij KTC Zegveld. Dit project zorgt aanvullend voor een belangrijke actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld. Na afloop van de regio deal wordt de meetlocatie Zegveld onderdeel van een nog te installeren landelijk meetnetwerk bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Pui Mee Chan

Projectenoverzicht Land