bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Stad

Levensduur EPS

ProjectsoortStad
IndienerGemeente Woerden

Beheer en onderhoud van infrastructuur op een slappe bodem is twee keer zo duur als op vaste grond (zoals klei en zand). Vaak wordt bij slappe bodem EPS (piepschuim) toegepast, maar er zijn vraagtekens bij de kwaliteit en effectiviteit op lange termijn en het hergebruiken ervan. Bovendien worden nieuwe technieken vaak niet toegepast omdat men de effecten niet goed kent en er twijfel is of de hogere initiële investering wel wordt terugverdiend.

9-levensduur-eps-2019-02-07-reconstructie-slotenbuurt-zegveld

Dit project richt zich specifiek op de materiaaleigenschappen van EPS. Met boringen op verschillende locaties. Doel is om tot een beter gefundeerde keuze voor EPS te komen ten opzichte van andere innovatieve ophoogtechnieken. Met als uiteindelijk resultaat het creëren van een verzorgde openbare ruimte met minder (kosten van) beheer en onderhoud.

Partners

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Arend van Woerden

Projectenoverzicht Stad