bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Masterclass “Stevig Ontwikkelen op Slappe Bodem” in ontwikkeling

Datum30 november 2021

Binnen het project ‘Combineren Levenscycluskosten (LCC) en Grondexploitatie (Grex) in nieuwbouwontwikkelingen’ onderzoekt de gemeente Woerden hoe toekomstige beheer- en onderhoudskosten door bodemdaling meegewogen op de gewenste kunnen worden tijdens nieuwbouwontwikkelingen. Het project kijkt naar de voordelen van een goed voorbereide ondergrond bij aanvang van bouwprojecten en grondexploitaties. Gemeenten houden bij kostenramingen vaak onvoldoende rekening met de gevolgen van bodemdaling op lange termijn.

slappebodem_750

De financiële haalbaarheid van een nieuwbouwontwikkeling wordt gebaseerd op de grondexploitatie (Grex). Alleen de aanlegkosten worden meegenomen in de Grex en niet de toekomstige beheer- en onderhoudskosten. Beheer en onderhoud bij gemeenten op een slappe bodem is echter twee keer zo duur als bij gemeenten op vaste grond, zoals klei en zand. Om te zorgen dat de beheer- en onderhoudskosten niet te veel gaan drukken op de toekomstige begroting, is het belangrijk om te kijken naar het totale plaatje van de aanleg en beheer- en onderhoudskosten. Dit draagt bij aan een reëler beeld van de financiële gevolgen voor de gemeente bij de nieuwbouwontwikkeling.

Als start van dit project zijn 8 interviews gehouden met collega’s binnen de gemeente Woerden en externe experts op het gebied van nieuwbouwontwikkelingen op slappe bodem. Hieruit kwamen diverse blokkades en mogelijkheden naar voren om toekomstige kosten van bodemdaling mee te laten wegen tijdens het ontwikkelproces. Op basis van de resultaten van de interviews wordt nu gewerkt aan de opzet van de Masterclass ‘Stevig ontwikkelen op Slappe Bodem’. Het doel van de Masterclass is te inspireren en handvaten aan te rijken hoe we tijdens nieuwbouwontwikkelingen met z’n allen (nog beter) bodemdalingsbestendig te werk kunnen gaan. De doelgroep is een diverse groep collega’s van de gemeente Woerden, met vertegenwoordiging vanuit onder andere projectleiders (nieuwbouwontwikkelingen), beleidsmedewerkers, ontwerpers, planeconomen, projectleiders financiën en vastgoed. De Masterclass zal bestaan uit verschillende inhoudelijke werksessies. Dit zal gebeuren onder leiding van een expert op het gebied van planeconomie & bodemdaling, een expert op het gebied van bodemdalingsbestendig ontwerpen en een expert op het gebied van groepsdynamiek en samenwerken. Tijdens de Masterclass wordt inhoudelijk ingegaan op:

  • de techniek
  • bodemdalingsbestendig ontwerpen
  • hoe je binnen de financiële afwegingen bij nieuwbouwontwikkelingen toekomstige beheer- en onderhoudskosten door bodemdaling mee kan nemen in de afweging. Naast inhoudelijke kennisdeling richten we ons ook op het samenwerkingsvraagstuk hoe we binnen de gehele organisatie samen met elkaar bodemdalingsbestendig werken.

De Masterclass zal begin volgend jaar plaatsvinden. Na het houden van deze Materclass is de ambitie om deze masterclass zo door te ontwikkelen dat deze ook gegeven kan worden bij andere gemeenten. De rapportage en het lesmateriaal zullen na de Masterclass beschikbaar worden gemaakt.

Nieuwsoverzicht