bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Veenboeren in Beweging

ProjectsoortLand
IndienerGemeente Woerden

Dit project onderzoekt hoe zonne-energielandschappen een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebied. Wat de effecten zijn op natuur, biodiversiteit en landschap. En of dit een nieuw verdienmodel zou kunnen worden voor agrariërs op veenweidegrond.

0009_vb-20181010-1546

Het project Veenboeren in beweging gaat om de realisatie van een klein zonnepark (ca. 0,25 ha) in het veenweidegebied rond Kamerik. Onderzocht wordt of een zonnepark bij kan dragen aan het verminderen van bodemdaling en van CO2-uitstoot door de grond onder de zonnepanelen te vernatten. Ook wordt onderzocht of een zonne-energielandschap een extra inkomstenbron kan zijn voor agrarische bedrijven in het veenweidelandschap die niet voldoende winst maken.

Het project is nu nog in de opstartfase, te beginnen met onderzoek naar geschikte locaties. Het zonnepark moet begin 2023 klaar zijn. Daarna wordt gedurende een langere periode gevolgd wat de effecten zijn op bodemdaling, CO2 en de natuur.

Partners

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Lieke van der Velden.

Projectenoverzicht Land