bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Veenboeren in Beweging

ProjectsoortLand
IndienerGemeente Woerden

Dit project onderzoekt hoe energielandschappen een bijdrage kunnen leveren bij het verminderen van bodemdaling in veenweidegebied.

25-veenboeren-in-beweging-foto-bij-pb

Met onderzoek naar manieren om energie op te wekken middels zon en eventueel biomassa. Rekening houdend met landschappelijke kwaliteiten, biodiversiteit, landbouw en recreatie. Ook wordt onderzocht hoe energielandschappen in combinatie met andere functies, zoals waterberging of natuur, een positieve economische impuls kunnen geven aan de agrarische bedrijfsvoering.

Partners

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Arend van Woerden

Projectenoverzicht Land