bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Eerste resultaten proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

Datum15 april 2021

Vanuit onderzoek en boerenpraktijk nieuwe agrarische toekomstperspectieven ontwikkelen voor de Krimpenerwaard. Met focus op de natuurlijke veerkracht van bodem, gewas en dier. Daar draait het om in Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard, onderdeel van de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

proeftuin-2_750
Foto: Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

Een blijvende rol voor de landbouw op veen vraagt om kennisontwikkeling en innovatief ondernemerschap. Daarvoor biedt de Proeftuin experimenteerruimte in een aantal pilots over draagkracht van de bodem, anders beweiden (adaptief weiden), veenverrijking met klei, weidebuffet met kruiden en waterinfiltratie. Daarnaast onderzoeken agrarisch ondernemers hun eigen koers en toekomstperspectieven. En wordt data verzameld, bijvoorbeeld voor de zoektocht naar de meest geschikte koe om ‘te boeren met wat je hebt’. Enkele activiteiten, inzichten en resultaten in een notendop:

  • Grasrassen en –mengsels zijn van invloed op de draagkracht van percelen.
  • Door slimme rijtechnieken bij maaien en bemesten kan schade aan de bodem en productieverlies worden voorkomen.
  • Laboratoriumstudies laten zien dat klei in veen de veenoxidatie tot wel 60% kan verminderen. Ook wordt onderzocht of wormen kunnen helpen bij het inmengen van de klei in het veen.
  • Op vijf locaties in de Krimpenerwaard experimenteren melkveehouders met klei. Als spin off van dit experiment zijn ook in de Friese veenweiden klei in veenexperimenten gestart.
  • In de zoektocht naar een robuuste koe die het beste past bij melkveehouderij in veranderende omstandigheden, wordt gedurende een jaar bij twee melkveehouders o.a. productie, diergezondheid en grasopname gemeten.
  • Er zijn verschillende systemen om koeien te weiden. Op demobedrijven testen melkveehouders die uit. Ook worden de effecten van die systemen op onder andere melk- en grasproductie, draagkracht, biodiversiteit en weidevogelbeheer gemeten en onderzocht.
  • Een demoproef weiden met een hoger grondwaterpeil laat verschil in draagkracht en wormenbeschikbaarheid zien (relevant voor weidevogels).
  • Meetresultaten van waterinfiltratie op bedrijfsvoering, bodemdaling, draagkracht en grasgroei worden gebruikt om te bepalen hoe waterinfiltratie ingezet kan worden voor duurzaamheidsdoelen. Bijvoorbeeld voor het realiseren van kruidenrijk grasland en biodiversiteit.
  • 3 groepen van ongeveer 8 ondernemers volgen het programma Mijn Koers om hun eigen toekomstperspectieven te bepalen en concreet te maken in een stappenplan.
  • Uit proeven blijkt dat kruiden meer kans hebben om te wortelen in de bestaande grasmat als ze worden ingezaaid met een speciale machine; een strokenfrees. Dat betekent dat de bestaande grasmat niet vernietigd hoeft te worden om kruidenrijk gras te krijgen.

Meer over deze en andere pilots van Proeftuin is te vinden op proeftuinkrimpenerwaard.nl

Nieuwsoverzicht