bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Infiltrerende drainage aangelegd in Polder Bloemendaal

Datum30 november 2021

Stichting Weids Bloemendaal is dit jaar gestart met het project ‘bodemdaling Polder Bloemendaal’. Dit project is gericht op het beheren van cultureel, historisch waardevol veenweidelandschap. De manier van beheren moet ervoor zorgen dat het in stand blijft, economisch perspectief blijft houden en aantrekkelijk blijft voor weidevogels en bezoekers.

polder-bloemendaal_750
Foto Cornelis Bremmer

Dit wordt gedaan door het grondwater actief te beheren om verdere veenafbraak en daardoor uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling te minimaliseren. Er wordt gestart met een pilot om de processen van veenafbraak en het beperken daarvan gedurende 5 jaar te volgen en te begrijpen. De stichting heeft de manier van actief grondwaterbeheer specifiek ontworpen voor veenweidegebieden met geringe drooglegging. De ambitie is om vanuit de pilot die manier van actief grondwaterbeheer uit te rollen over het gehele veenweidegebied van Polder Bloemendaal. In juli is een infiltrerende drainagesysteem aangelegd op het pilot perceel. Meer informatie is te vinden op de website www.stichtingweidsbloemendaal.nl.

Nieuwsoverzicht