bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Samen bodemdaling de baas!

Datum21 november 2019

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en regio gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart.

foto-hilde-en-johan-samen-bodemdaling-de-baas-1

Hilde Niezen is als bestuurlijk trekker van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart trots op de samenwerking van alle partners in de regio. Ook de energie die de regio steekt in de aanpak van bodemdaling en de veelheid en diversiteit aan projecten die dat oplevert stemt erg positief. Hilde Niezen: “Het is fijn dat we de samenwerking met het Rijk hierin aangaan en nu echt stappen zetten. Ik ben nieuwsgierig naar de verdere invulling en uitwerking van de samenwerking met het Rijk, zowel op proces als inhoud. En uiteraard naar de resultaten uit de projecten. Mijn verwachting is dat de Regio Deal een impact heeft. In dit programma komen stad en land samen en weten we een flinke slag te slaan in het nog beter begrijpen van de mechanismen van bodemdaling door de onderzoeksprojecten met de kennisinstellingen. Ik ga er vanuit dat we als gevolg van de Regio Deal beter in staat zullen zijn om samen te werken en de noodzakelijke ingrepen te onderbouwen en te agenderen. Als we over tien jaar terug kijken dan verwacht ik dat de Regio Deal een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van het urgentiebesef en ook aan het bieden van perspectieven hoe je hier mee om kunt gaan.

Ik ben enorm blij met de betrokkenheid van het Rijk. Die betrokkenheid is heel belangrijk bij de aanpak van bodemdaling.”

Johan Osinga is als directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) betrokken bij deze Regio Deal. Centraal bij de Regio Deals staat het versterken van de brede welvaart. Hij geeft aan dat uit meer dan 80 inzendingen het Rijk onder andere deze regio koos, omdat dat doel heel direct is terug te zien in deze Regio Deal. “De inwoners van de steden en dorpen, de boeren in het landelijk gebied en de lokale overheden, allemaal ondervinden ze de gevolgen van bodemdaling. Een coalitie van twee provincies, drie gemeenten en drie waterschappen heeft zich gezamenlijk gecommitteerd om meer handelingsperspectief te gaan bieden aan deze inwoners en daar wilde het Rijk graag een partnerschap mee aangaan. In de Regio Deal gaan we bijdragen aan werkende oplossingen en hier van leren in pilots en experimenten. En bij zo’n experimentele aanpak weet je dan ook niet precies welke resultaten er uit gaan komen. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de concrete nieuwe handelingsperspectieven en oplossingen voor inwoners en ondernemers die we hopen te ontwikkelen via het experimenteren.
Mijn verwachting is dat we stappen hebben gezet om meer concreet handelingsperspectief te bieden aan bijvoorbeeld de boeren in het Groene Hart hoe om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en de transitie naar kringlooplandbouw te maken. Zo gaan we onder andere aan de slag om nieuwe verdienmodellen voor agrariërs te ontwikkelen, bijvoorbeeld natte teelten of boeren op hoog water.”

Foto: Vincent Basler

Nieuwsoverzicht