bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Nulmeting handelingsperspectief Regio Deal bodemdaling van start

Datum14 december 2020

In de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken we aan het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis over bodemdaling voor inwoners, ondernemers en overheden. Deze kennisontwikkeling is niet alleen beschikbaar voor het Groene Hart, maar ook voor andere gebieden in Nederland. Doel is voor inwoners, ondernemers en overheden de kennis te vergoten over wat ze kunnen doen om bodemdaling te remmen.

opgehoogde-opstapstenen-uit-deur

Zowel in de stad, als in het buitengebied willen we het handelingsperspectief van eigenaren verbeteren. In de stad gaat het bijvoorbeeld om inzicht in wat men kan bij funderingsproblemen, maar ook om het bieden van oplossingen voor problemen in de infrastructuur (verzakte wegen, rioleringen, leidingen). Bij grondeigenaren in het buitengebied gaat het bijvoorbeeld om kennis over bedrijfsvoering die met minder droge grond overweg kan. Een ander doel is het opdoen van ervaring met vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven op veengebieden, door duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen uit te proberen. Dit moet zorgen voor een ontwikkeling in handelingsperspectief voor zowel inwoners, ondernemers als overheden.

Belangrijk is om te kijken of de resultaten van de projecten uit de Regio Deal - en uiteraard ook projecten van anderen - meer mogelijkheden geven om bodemdaling te voorkomen of om met de gevolgen van bodemdaling om te gaan. Dit handelingsperspectief wordt nu gemeten en opnieuw eind 2023. Zo is goed te meten welke voortgang is geboekt.

De eerste meting, de nulmeting, is begin 2021. Grond- en gebouweigenaren, zoals inwoners, agrariërs, bedrijven, terrein beherende organisaties en overheden, wordt gevraagd naar hun handelingsperspectief bij bodemdaling. Weten zij wat bodemdaling voor hun eigendom betekent? Wat hun probleem is en welke oplossingen er zijn? Met de resultaten van deze eerste meting wordt bekeken wat de verschillende grond- en gebouweigenaren nu al weten. De resultaten van deze meting worden verwacht in het tweede kwartaal van 2021.

Nieuwsoverzicht