bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Monitoring Regio Deal van start!

Datum15 april 2021

De monitoring van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart is gestart. Samen met Aequator/Ecorys zijn een onderzoeksmethode en enquête opgesteld en is een communicatiecampagne voor het grotere publiek hierover gestart. En daar zijn we blij mee! Ons rapport over de eerste meting van het handelingsperspectief verwachten wij in juni. Met deze timing heeft het nieuwe kabinet informatie om de toegenomen aandacht voor bodemdaling vast te houden en aan te scherpen. En dat is een extra kers op de taart.

screenshot-gemeentepagina-vragenlijst_750

Het doel van de Regio Deal is om de handelingsperspectieven van de doelgroepen (inwoners, ondernemers, overheden) in de omgang met bodemdaling te vergroten. Daar zijn al onze projecten op gericht, hoewel ze dit op verschillende vlakken doen. Ze kunnen gaan over het ontwikkelen van nieuwe fundamentele kennis of het verspreiden van basiskennis voor een groter publiek. Of juist over techniek, bijvoorbeeld over het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het ophogen van wegen of wapenen van funderingen. Op een ander vlak zijn er nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld in een agrarisch gebied om een economisch perspectief te blijven behouden. De Regio Deal is bovendien een omvangrijk programma, met 20 projecten, waarin 20 miljoen euro omgaat. Dat betekent dat we ook graag willen weten hoe het nu gaat met de ontwikkeling van dat handelingsperspectief.

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de doelen en opzet van de monitoring. Kort gezegd gaat het erom dat we bij verschillende doelgroepen meten 1) wat zij weten over bodemdaling; 2) of zij consequenties zien van bodemdaling voor henzelf en 3) of zij bereid zijn hiernaar te handelen (of dit misschien al doen). Daarmee hebben wij de term ‘handelingsperspectief’ verdiept. We vinden het ook interessant om te zien of dit verandert over de loopduur van de Regio Deal. Daarom voeren we twee metingen uit, een in 2021 en een in 2023 aan het einde van de Regio Deal. De verwachting is dat we hiermee een uitspraak kunnen doen over de manier waarop de Regio Deal landt in het Groene Hart bij inwoners, ondernemers en overheden.

Natuurlijk is deze monitoring geen ‘pure wetenschap’. De projecten van de Regio Deal zijn immers van start en de projecten uit de ‘tweede tranche’ staan al in de startblokken! En bovendien zijn er ook andere programma’s van bijvoorbeeld de Provincies (Utrecht en Zuid-Holland) of gebiedsprocessen in het Groene Hart die ook over bodemdaling gaan die niet bij de Regio Deal zijn aangesloten. Die kunnen het resultaat wel beïnvloeden. Toch is het zinnig om deze twee metingen uit te voeren en te kijken naar de ontwikkeling van het handelingsperspectief bodemdaling in het Groene Hart. Er bestaan hier immers nog geen onderzoeken over en afgezien van onze eigen ‘beleidsmonitoring’ vinden we misschien interessante resultaten. Bij wie is bodemdaling goed bekend en bij wie nog niet? Wie heeft er last van bodemdaling, maar heeft geen idee wat eraan te doen? Waar moeten we in de toekomst extra energie in steken? Dit onderzoek gaat deze vragen in perspectief zetten.

Nieuwsoverzicht