bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Informatie en data over bodembeweging centraal toegankelijk gemaakt

Datum15 april 2021

Vanuit regionale overheden, maar ook vanuit het bedrijfsleven en inwoners bestaat er een grote vraag naar informatie rondom beweging van de bodem. Deze informatie is van belang om keuzes te kunnen maken over het al dan niet beperken van bodemdaling op basis van juiste informatie. Of om simpelweg inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. Er is op dit moment geen gezamenlijke plek waar de belangrijke bodemdalingsdata vindbaar, herbruikbaar en gedocumenteerd is te vinden. Terwijl er wel steeds meer bodemdalingsdata- en informatie wordt gepubliceerd.

foto-meetnetwerk-zegveld_750

Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging

In een nieuw project binnen de Regio Deal bodemdaling, werkt een samenwerking tussen kennisinstellingen en universiteiten (de BIG5) aan een zogenaamd functioneel ontwerp van een informatievoorziening onder de naam Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging (GHRIB). Hierin staat beschreven wat de ontwikkelaars gaan maken. De BIG5 bestaat uit de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Deltares, TNO-Geologische Dienst Nederland, Wageningen Environmental Research.

Het project beoogt uiteindelijk de oprichting van een centrale plek met informatie en data over beweging van de bodem voor het Groene Hart. In de Groene Hart Regio Informatievoorziening Bodembeweging is er plaats voor al ontwikkelde data en informatie. Ook is er nadrukkelijk plaats voor de resultaten die worden verkregen bij de uitvoering van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Op deze manier worden data en informatie voor een brede groep gebruikers aangeboden. De GHRIB moet transparant, open, objectief en goed bruikbaar worden. Het wordt een publieke voorziening en de informatie moet herkenbaar zijn door de hoge kwaliteit. De informatie zal steeds weer worden geactualiseerd.

Fasering project

In deze fase 1 van het project wordt het functioneel ontwerp van de informatievoorziening gemaakt en de informatiebehoefte in kaart gebracht. Daarnaast zal een test worden gedaan voor een specifieke praktijksituatie om de werking van de informatievoorziening te laten zien. Het functioneel ontwerp kan in fase 2 gevuld worden met bestaande data en informatie, die vaak al aanwezig is bij de (regionale) overheden in het Groene Hart.

Nieuwsoverzicht