bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Film Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Datum15 juni 2021

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) zet zich continue in voor het ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis rondom bodemdaling. In deelexpedities werkt het NKB aan het uitdiepen van uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot bodemdaling en aan het opbouwen en verbinden van netwerken. Deelexpedities zijn zelfstandige netwerken met een mix van organisaties waaronder aannemers, boeren, onderzoekers, kennisinstellingen, adviesbureaus, producenten van materialen, bestuurders, bewoners, ambtenaren van alle overheden en koepelorganisaties. Zij delen en ontwikkelen de kennis van bodemdaling en passen deze waar mogelijk in de praktijk toe.

In de film vertelt het NKB over de verschillende deelexpedities, de resultaten die het heeft opgeleverd en wat zij in de toekomst nog gaan doen.

19-deelexpedities_1900
Nieuwsoverzicht