bodemdaling_woerden_header

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Film Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling

Datum 5 februari 2021

Met het Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling willen we inwoners uit het Groene Hart op een laagdrempelige manier informeren over bodemdaling. Wat is het, wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we er aan doen? We maken ze bewust van de gevolgen van bodemdaling en laten ze zien wat wij er aan doen. En nog belangrijker: wat zij zelf kunnen doen. Door de informatie laagdrempelig te houden, is de mini-expositie voor heel veel mensen begrijpelijk.

Wat bijzonder is dat dit huisje al eerder ontwikkeld werd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het huisje is gemaakt van natte teelten, een product wat verbouwd kan worden in het veenweidegebied. Het verbouwen van natte teelten is een alternatieve manier voor boeren om inkomsten te generen bij het verhogen van de grondwaterstanden. Met het rondreizen centrum proberen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

mobiel-informatiecentrum4
Nieuwsoverzicht