bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Boeren met toekomst in Polder Aarlanderveen

Datum30 november 2021

Ook buiten de Regio Deal bodemdaling Groene Hart vinden veel projecten plaats die bodemdaling onderzoeken en oplossingen zoeken om ermee om te gaan. Tussen Alphen aan den Rijn en de Nieuwkoopse Plassen ligt een prachtige polder, met een al even mooie naam: Drooggemaakte Polder aan de Westzijde te Aarlanderveen, oftewel: Polder Aarlanderveen.

Deze, relatief kleine (ca. 500 hectare) polder kenmerkt zich door rust, open weidegronden én de enige nog werkende molengang in de wereld die een polder bemaalt. In deze mooie polder verdienen ca. 15 (melk)veehouders hun brood. Overwegend met productie van zuivel, hier en daar aangevuld met zogenaamde nevenactiviteiten als agrarisch natuurbeheer, recreatie en evenementen.
Sinds het voorjaar van 2021 loopt in deze polder het project Boeren met toekomst in Polder Aarlanderveen. Dit is een project in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Hollands-Utrechts veenweidegebied en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Andries Middag, projectleider van het project in Aarlanderveen: “Net als in veel andere (drooggemaakte) polders in het westen van ons land is ook in Polder Aarlanderveen bodemdaling een onderwerp dat een rol speelt. Omdat het veen in een deel van de polder tot behoorlijke diepte ‘gewonnen’ is, speelt bodemdaling niet overal in de polder in gelijke mate. Onder de veenlaag (1 – 2 meter dik) zit namelijk een stevige kleilaag. Omdat er veel meer thema’s in Polder Aarlanderveen wél een prominente rol spelen (stikstof, waterkwaliteit, biodiversiteit, verkaveling, opvolging), zijn we ons in het kader van dit project nu nog vooral aan het oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om bodemdaling te beperken. We hebben daarvoor onder andere een werkbezoek aan Polder Spengen in de planning, waar we hopen te zien en horen hoe drukdrainage bevalt en werkt. Eerder dit jaar bezochten collega’s uit een andere polder Polder Spengen al. Ook laten we ons informeren door (een) deelnemer(s) aan een project in de Krimpenerwaard over verrijking van veen met klei.”

aarlanderveen_750
Nieuwsoverzicht