Project

Projectenoverzicht Land

Financieringsarrangement voor het vernatten van veen

ProjectsoortLand
IndienerHoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden vraagt forse investeringen, die bekostigd moeten worden.

In dit project wordt onderzocht hoe dat kan met een minimum aan overheidssubsidies en hoe verschillende partijen het beste kunnen samenwerken in nieuwe financieringsarrangementen, met een breed draagvlak. Dus met een verdeling van kosten over overheden, banken, particuliere instellingen en agrariërs. De combinatie van particuliere- en overheidsfinanciering maakt het bijzonder. Zo kan uiteindelijk worden gekomen tot een structurele financiering en succesvolle aanpak van het veenweidegebied.

Partners

Rabobank, NMZH/NMU, LTO-Noord

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Marjan Holtman

Projectenoverzicht Land