bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Dialoog transitie opgave Bodemdalingsgevoelig gebied

ProjectsoortLand
IndienerProvincie Utrecht

Bodemdaling in het veenweidegebied is een probleem van iedereen, maar oplossingen richten zich vooralsnog alleen op het beperken van bodemdaling, zonder het landgebruik te veranderen.

18-dialoog-transitie-opgave-bodemdalingsgevoelig-gebied-nuffield

Dit project wil een brede dialoog starten over een nieuwe toekomst van het gebied. Met een integrale visie en een vertaling ervan naar veranderingen in waterbeheer, landschap, landgebruik en verdienmodellen. Zo wordt het onderwijs curriculum in het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs over de veenweideproblematiek verbeterd en worden er prestigieuze NUFFIELD Scolarships aan ambitieuze en innovatieve jonge agrariërs toegekend. Ook het organiseren van brede netwerkbijeenkomsten is onderdeel van dit project.

Partner

WUR Economic Research

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Gerard Agterberg

Projectenoverzicht Land