Project

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling

Nationaal Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling

ProjectsoortKennisontwikkeling
IndienerGemeente Gouda

Bodemdaling en klimaatveranderingen hebben veel gevolgen voor onze woonomgeving en landbouw. Dat vraagt om meer bewustwording en een proactieve aanpak.

Dit project wil alle opgebouwde en toekomstige kennis van en ervaringen met het Nederlandse bodem- en watersysteem fysiek samenbrengen op één platform: het Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling. Met een koppeling aan thema’s als funderingsproblemen, grondwaterproblematiek, klimaatadaptatie en energietransitie. Juist door kennis te delen, wordt de bewustwording vergroot en worden processen verbeterd. Daarom zal het platform toegankelijk zijn voor particulieren, scholieren, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Partners

Deltares, TNO-GDN, Wageningen Environmental Research, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, KCAF, Platform Slappe Bodem, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Arianne Fijan

Projectenoverzicht Kennisontwikkeling